Koordynatorzy wydziałowi

Koordynatorzy wydziałowi ds. pomocy materialnej w UJ CM

STUDENCI

WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

mgr Karolina ODRZYWOŁEK
e-mail: karolina.odrzywolek@uj.edu.pl
telefon: 12 370-4311
Dziekanat Wydziału Lekarskiego: ul. św. Anny 12, pok. 6

mgr Agnieszka CZOPIK
e-mail: agnieszka.czopik@uj.edu.pl
telefon: 12 370-4319
Dziekanat Wydziału Lekarskiego: ul. św. Anny 12, pok. 6

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM

mgr Barbara JYŻ
e-mail: barbara.jyz@uj.edu.pl
telefon: 12 620-5416
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego: ul. Medyczna 9, pok. 7

mgr Dorota Steg
e-mail: dorota.sedelini@uj.edu.pl
telefon: 12 620-5416
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego: ul. Medyczna 9, pok. 7

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM

mgr inż. Ewa KRIEGER-ŚLIWAKOWSKA
e-mail: ewa.krieger-sliwakowska@uj.edu.pl
telefon: 12 634-3397 w.22
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu: ul. Michałowskiego 12, pok. 117

mgr Edyta SURÓWKA
e-mail: edyta.surowka@uj.edu.pll
telefon: 12 6343397 wew.37
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu: ul. Michałowskiego 12, pok. 117

mgr Julia Pokrzywa
e-mail: julia.pokrzywa@uj.edu.pl
tel.: 12 634 33 97 wew. 38
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu: ul. Michałowskiego 12, pok. 201


DOKTORANCI

WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

mgr Bartłomiej JAŁOCHA
e-mail: bartlomiej.jalocha@uj.edu.pl
telefon: 12 370-4339
Dziekanat Wydziału Lekarskiego: ul. św. Anny 12, pok. 7a

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM

mgr Dorota Steg
e-mail: dorota.sedelini@uj.edu.pl
telefon: 12 620-5416
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego: ul. Medyczna 9, pok. 7

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM

mgr inż. Ewa KRIEGER-ŚLIWAKOWSKA
e-mail: ewa.krieger-sliwakowska@uj.edu.pl
telefon: 12 634-3397 w.22
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu: ul. Michałowskiego 12, pok. 117

mgr Edyta SURÓWKA
e-mail: edyta.surowka@uj.edu.pll
telefon: 12 6343397 wew.37
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu: ul. Michałowskiego 12, pok. 117

mgr Julia Pokrzywa
e-mail: julia.pokrzywa@uj.edu.pl
tel.: 12 634 33 97 wew. 38
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu: ul. Michałowskiego 12, pok. 201


UWAGA

  • Podstawowym źródłem informacji dla studentów i doktorantów w zakresie pomocy materialnej są wydziałowi koordynatorzy ds. pomoc materialnej  (wymienieni powyżej)
  • W przypadku pytań dotyczących pomocy materialnej / domów studenckich, które są kierowane do Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM – proszę pisać na adres e-mail: pomoc.materialna.cm@cm-uj.krakow.pl