Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Kierownicy studiów:

 • dr hab. Przemko Kwinta, prof. UJ – kierunek lekarski
 • dr hab. Jolanta Pytko – Polańczyk, prof. UJ – kierunek lekarsko-dentystyczny
 • dr hab. Małgorzata Zwolińska – Wcisło, prof. UJ – kierunek dietetyka
 • prof. dr hab. Tomasz Mach – studia doktoranckie
 • dr hab. Krzysztof Gil – studia doktoranckie w języku angielskim

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim UJ CM:

 • dr hab. Jakub Kenig – Pełnomocnik Dziekana ds. jakości Kształcenia jako  Przewodniczący
 • dr hab. Agnieszka Pac –  Vice  Przewodnicząca, Pełnomocnik Wydziałowy ds. Ewaluacji jakości systemu kształcenia
 • dr Elżbieta Sochacka-Tatara – Pełnomocnik Wydziałowy ds. Ewaluacji jakości systemu kształcenia
 • dr Michał Nowakowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr inż. Andrzej Kononowicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Michał Pędziwiatr – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Piotr Major – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Jerzy Mituś – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • lek. Michał Romaniszyn – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • lek. Mirosława Püsküllüoglu – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Anna Lasek – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • lek. Aleksander Siniarski – przedstawiciel doktorantów
 • Daniel Łuszczewski – przedstawiciel studentów
 • Łukasz Balcerzak – przedstawiciel studentów
 • Rafał Podmokły – przedstawiciel studentów
 • Monika Selimi-Sokołowska – przedstawiciel studentów
 • Justyna Zybaczyńska – przedstawiciel studentów
 • mgr Anna Groń – przedstawiciel administracji
 • mgr Bogusława Laska – przedstawiciel administracji
 • mgr Magdalena Stępniak – przedstawiciel administracji

Zespoły do przeprowadzaniea rocznych i okresowych przeglądów programu kształcenia  Wydziału Lekarskiego UJ CM:

Zespół na kierunku – Lekarskim:

 • dr hab.  Przemko Kwinta, prof. UJ – Kierownik studiów na kierunku lekarskim jako Przewodniczący
 • prof. dr hab. Grażyna Bochenek
 • prof. dr hab. Maciej Siedlar
 • dr hab. Grzegorz Kopeć
 • dr  hab. Piotr Ceranowicz
 • dr Paweł Franczuk
 • Studenci: Łukasz Balcerzak
 • Przedstawiciel pracodawców: Dr  Stefan Bednarz – Z-ca Dyrektora  ds. Lecznictwa Szpitala  Uniwersyteckiego w Krakowie

Zespół na kierunku Lekarsko – Dentystycznym:

 • dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ– Kierownik studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym jako Przewodniczący
 • dr  hab.Tomasz Kaczmarzyk
 • dr hab. Grażyna Wiśniewska
 • dr hab. Grażyna Wyszyńska-Pawelec
 • dr Adam Ignacak
 • dr Iwona Kołodziej
 • Student: Rafł Podmokły
 • Przedstawiciel pracodawców: lek. med. lek. stom. Anna Maciąg – Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie

Zespół  na kierunku Dietetyka:

 • dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof UJ – Kierownik studiów na  kierunku dietetyka jako Przewodnicząca
 • dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala
 • prof. dr hab. Tomasz  Klupa
 • dr Iwona Brzozowska
 • Studentka: Monika Selimi-Sokołowska
 • Przedstawiciel pracodawców: Dr  Stefan Bednarz – Z-ca Dyrektora  ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Stała  Komisja Wydziałowa  ds. Nauczania na Wydziale Lekarskim:

 • dr hab. Przemko Kwinta, prof. UJ  – przewodniczący                                  
 • dr hab. Grażyna Bochenek, prof. UJ        
 • dr hab. Monika Bociąga-Jasik             
 • dr hab. Piotr Ceranowicz
 • prof. dr hab. Dominika Dudek               
 • dr hab. Robert Jach, prof. UJ                                         
 • dr hab. Jakub Kenig                                                             
 • dr hab. Grzegorz Kopeć                                       
 • dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala, prof. UJ
 • prof. dr hab. Bartłomiej Loster                            
 • dr hab. Krzysztof Okoń                                         
 • dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ                     
 • dr hab. Antoni Szczepanik                                                   
 • dr hab.Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof. UJ    
 • dr Michał Nowakowski                                         
 • dr  hab. Agnieszka Pac                                          
 • dr Michał Pędziwiatr                                                          
 • prof. dr hab. Krystyna  Sztefko                           
 • prof. dr hab. Jerzy Walocha                                                
 • prof. dr hab. Maria Wróbel
 • dr hab. Grażyna Wyszyńska-Pawelec                                            
 • Student Łukasz Balcerzak                                                                  
 • Student Daniel Łuszczewski                                                                              
 • Student Rafał Podmokły                                                      
 • Student Monika Selimi-Sokołowska                                                 
 • Student Justyna Zybaczyńska                               

Rada Programowa Studiów Doktoranckich  WL UJ CM:

 • prof. dr hab. Tomasz Mach – przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. Grażyna Bochenek – członek komisji
 • prof. dr hab. Tomasz Klupa – członek komisji
 • dr hab. Marta Cześnikiewicz-Guzik – członek komisji
 • dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala – członek komisji
 • dr hab. Aleksander Konturek, prof. UJ – członek komisji
 • lek. Magdalena Spałkowska – przedstawiciel doktorantów (medycyna)
 • lek. dent. Aleksandra Szantyr – przedstawiciel doktorantów (stomatologia)
 • mgr inż. Dagmara Wójcik – przedstawiciel doktorantów (biologia medyczna)
 • mgr Agnieszka Magiera – przedstawiciel doktorantów (nauki o zdrowiu)

 

Kierownicy studiów:

 • prof. dr hab. Alicja Budak – kierunek analityka medyczna
 • prof. dr hab. Renata Jachowicz – kierunek farmacja
 • dr hab. Elżbieta Pękala, prof. UJ – kierunek kosmetologia
 • dr hab. Kinga Sałat, prof. UJ – studia doktoranckich

Pełnomocnicy Dziekana:

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia

 • dr hab. Urszula Hubicka

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

 • dr Grzegorz Żuchowski

Pełnomocnik ds. systemu USOS na Wydziale Farmaceutycznym

 • dr Grzegorz Żuchowski

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. Agnieszka Skowron – prodziekan ds. studenckich Wydziału Farmaceutycznego UJCM, przewodnicząca WZJK
 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego, wiceprzewodnicząca WZJK
 • dr hab. Jadwiga Handzlik, prof. UJ – członek zespołu
 • dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka – kierownik kierunku analityka medyczna, członek zespołu
 • prof. dr hab. Elżbieta Pękala – kierownik kierunku kosmetologia, członek zespołu
 • dr hab. Kinga Sałat, prof. UJ – członek zespołu
 • dr hab. Małgorzata Zygmunt – członek zespołu
 • dr Dorota Żelaszczyk – członek zespołu
 • dr Grzegorz Żuchowski – pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego, pełnomocnik ds. systemu USOS, członek zespołu
 • mgr Magdalena Rudnicka -przedstawiciel dziekanatu
 • mgr Magdalena Smolik – przedstawiciel doktorantów
 • Piotr Guzy – przedstawiciel studentów farmacji
 • Joanna Janus – przedstawiciel studentów analityki medycznej

Komisje ds. nauczania i doskonalenia jakości kształcenia

Kierunek farmacja:

 • prof. dr hab. Renata Jachowicz – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Marek Cegła
 • prof. dr hab. Barbara Filipek
 • prof. dr hab. Maciej Pawłowski
 • dr hab. Urszula Hubicka
 • dr hab. Irma Podolak
 • dr hab. Agnieszka Skowron
 • przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej
 • przedstawiciel studentów

Kierunek analityka medyczna:

 • dr hab.Małgorzata Knapik-Czajka– przewodnicząca
 • prof. dr hab. Krystyna Sztefko
 • dr hab. Ryszard Drożdż
 • dr hab. Urszula Hubicka
 • dr hab. Agnieszka Skowron
 • dr hab. Małgorzata Zygmunt
 • dr hab. Elżbieta Karczewska
 • dr Barbara Maziarz
 • przedstawiciel studentów

Kierunek kosmetologia:

 • prof. dr hab. Elżbieta Pękala – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Marek Cegła
 • prof. dr hab. Bogusława Budziszewska
 • prof. dr hab. Henryk Marona
 • prof. dr hab. Anna Wesołowska
 • prof. dr hab. Radosław Śpiewak
 • dr hab. Urszula Hubicka
 • dr hab. Agnieszka Skowron
 • przedstawiciel studentów

Komisje Hospitacyjne

Kierunek Farmacja

 • dr hab. Grażyna Chłoń- Rzepa
 • dr hab. Jadwiga Handzlik, prof. UJ
 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. doskonalenia jakości kształcenia
 • dr. hab. Irma Podolak

Kierunek Analityka Medyczna

 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. doskonalenia jakości kształcenia
 • dr hab. Elżbieta Karczewska
 • dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka – kierownik kierunku
 • dr hab. Małgorzata Zygmunt

Kierunek Kosmetologia

 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. doskonalenia jakości kształcenia
 • prof. dr hab. Elżbieta Pękala – kierownik kierunku
 • dr hab. Anna Waszkielewicz

Komisja ds. nostryfikacji  dyplomów

 • prof. dr hab. Renata Jachowicz – przewodnicząca
 • dr hab. Krzysztof Kamiński
 • dr hab. Agnieszka Skowron

Rady programowe:

Rada Programowa Studiów Doktoranckich:

 • dr hab. Kinga Sałat, prof. UJ – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Marek Cegła
 • prof. dr hab. Barbara Filipek
 • prof. dr hab. Barbara Malawska
 • prof. dr hab. Gabriel Nowak
 • prof. dr hab. Radosław Śpiewak
 • dr hab. Ryszard Drożdż
 • przedstawiciel doktorantów

Rada Programowa Studiów Podyplomowych:

 • prof. dr hab. Barbara Filipek – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Renata Jachowicz
 • prof. dr hab. Alicja Budak
 • dr hab. Agnieszka Skowron
 • dr Maciej Gawlik
 • dr hab. Barbara Wiśniowska
 • przedstawiciel studentów

 

Kierownicy studiów:

 • dr hab. Izabela Herman-Sucharska – kierownik studiów na kierunku elektroradiologia
 • dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka – kierownik studiów na kierunku fizjoterapia
 • dr hab. Agnieszka Gniadek – kierownik studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo
 • dr hab. Ryszard Gajdosz – kierownik studiów na kierunku ratownictwo medyczne
 • dr hab. Christoph Sowada – kierownik studiów na kierunku zdrowie publiczne wraz ze specjalnością inspekcja sanitarna
 • prof. dr hab. Jolanta Jaworek – kierownik studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • dr Alicja Domagała – kierownik studiów podyplomowych: Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej
  (Instytut Zdrowia Publicznego)
 • dr Anna Nowacka – kierownik studiów podyplomowych: Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie
  (Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa)
 • dr Alicja Kamińska – kierownik studiów podyplomowych: Przygotowanie pedagogiczne w zawodach medycznych
  (Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa)

Koordynatorzy Kierunków Studiów:

 • dr Anna Dubis – elektroradiologia
 • dr Alicja Fąfara, dr Bartosz Trybulec – fizjoterapia
 • dr Ewa Ziarko, mgr Joanna Łatka – pielęgniarstwo
 • dr Małgorzata Dziubak, mgr Elżbieta Sibiga – położnictwo
 • mgr Małgorzata Sulej/ z-ca mgr Andrzej Kopta – ratownictwo medyczne
 • dr Stojgniew Sitko – zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia; zdrowie publiczne niestacjonarne pierwszego stopnia specjalność inspekcja sanitarna
 • dr Bartosz Balcerzak – zdrowie publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia
 • dr Ewa Kocot – zdrowie publiczne studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • mgr Anna Szetela – Europabhealth (harmonogramy zajęć, rezerwacja sal)
 • dr Tomasz Bochenek – EuroPubHealth (praktyki studenckie, egzaminy dyplomowe)

Mobilność Studentów:

 • mgr Anna Szetela – Wydziałowy Koordynator ds. programu Erasmus+ i wymiany studenckiej

Koordynatorzy ds. wymiany studenckiej na poszczególnych kierunkach:

 • lek med. Artur Komorowski – Elektroradiologia
 • dr Agnieszka Mazur -Biały – Fizjoterapia
 • dr Iwona Malinowska-Lipień – Pielęgniarstwo
 • mgr Stanisława Morawska – Położnictwo
 • mgr Marek Maślanka – Ratownictwo Medyczne
 • mgr Anna Szetela – Zdrowie Publiczne

Wydziałowy Zespół  Doskonalenia Jakości kształcenia na wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM:

 • dr hab. Agnieszka Gniadek – Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia – przewodnicząca
 • mgr Krzysztof Gajda – Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • dr Lucyna Płaszewska-Żywko – nauczyciel akademicki
 • Łukasz Balcerzak – przedstawiciel studentów
 • mgr Magdalena Pieniążek – przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • mgr Edyta Gądor – przedstawiciel administracji
 • Kamila Wełna – przedstawiciel administracji

Kierunkowe Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia:

Zespół Doskonalenia Jakości kształcenia na kierunku Elektroradiologia: 

 • dr hab. Izabela Herman-Sucharska – przewodnicząca
 • dr Katarzyna Nawrot-Porąbka
 • mgr Piotr Malisz
 • Katarzyna Włodarczyk – przedstawiciel studentów
 • dr hab. Tadeusz Popiela – przedstawiciel pracodawców
 • Dominika Birgiel-Pąchalska – przedstawiciel administracji

Zespół Doskonalenia Jakości kształcenia na kierunku Fizjoterapia:

 • dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka – przewodnicząca
 • dr Agnieszka Śliwka
 • dr Agnieszka Mazur-Biały
 • dr Magdalena Jaworek
 • Natalia Madej – przedstawiciel studentów
 • dr Wojciech Szwarczyk – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Dominika Pasiczyńska-Mazur – przedstawiciel administracji

Zespół Doskonalenia Jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo:  

 • dr Lucyna Ścisło – przewodnicząca
 • dr Ilona Kuźmicz
 • dr Grażyna Cepuch
 • mgr Agnieszka Kruszecka-Krówka
 • Edyta Piętak – przedstawiciel studentów
 • mgr Mirosława Dzikowska – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Beata Gawęska-Kozaczkiewicz – przedstawiciel administracji

Zespół Zespól Doskonalenia Jakości kształcenia na kierunku Położnictwo:

 • dr Dorota Matuszyk – przewodnicząca
 • dr Barbara Prażmowska
 • dr Renata Madetko
 • mgr Patrycja Ostrogórska
 • mgr Renata Tokarska
 • Małgorzata Kuźniar – przedstawiciel studentów
 • mgr Maria Beczkowicz – przedstawiciel pracodawców
 • mgr inż. Agnieszka Majczyk – przedstawiciel administracji

Zespół Doskonalenia Jakości kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne:

 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański – przewodniczący
 • mgr Marek Siuta
 • mgr Marek Maślanka
 • Kristian Shinkevich – przedstawiciel studentów
 • dr Janusz Czekaj – przedstawiciel pracodawców
 • Jolanta Futrzyk – przedstawiciel administracji

Zespół Doskonalenia Jakości kształcenia na kierunkach Zdrowia Publiczne oraz Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia:

 • dr hab. Christoph Sowada – przewodniczący
 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko
 • dr Tomasz Bochenek
 • dr Urszula Stepaniak
 • Arianna Ciupak i Małgorzata Czerwińska – przedstawiciele studentów
 • mgr Sylwia Grzesiak-Ambroży – przedstawiciel pracodawców
 • dr Alicja Domagała – przedstawiciel studiów podyplomowych
 • mgr inż. Justyna Foltyn-Heretyk – przedstawiciel administracji

Zespół Doskonalenia Jakości studiów trzeciego stopnia

 • dr hab. Joanna Bonior – przewodnicząca
 • dr Renata Wolfshaut-Wolak
 • dr Wojciech Klapa
 • mgr Barbara Bulanowska – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Małgorzata Paplaczyk – przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Wydziałowa Komisja ds. Nauczania:

 • dr hab. Maria Kózka, prof. UJ – przewodnicząca
 • dr hab. Roman Nowobilski, prof. UJ – z-ca przewodniczącej
 • dr Anna Dubis (elektroradiologia)
 • dr Alicja Fąfara (fizjoterapia)
 • dr Bartosz Trybulec (fizjoterapia)
 • dr Ewa Ziarko (pielęgniarstwo)
 • mgr Joanna Łatka (pielęgniarstwo)
 • dr Małgorzata Dziubak (położnictwo)
 • mgr Elżbieta Sibiga (położnictwo)
 • mgr Małgorzata Sulej (ratownictwo medyczne)
 • mgr Anna Szetela (zdrowie publiczne)
 • dr Ewa Kocot (zdrowie publiczne)
 • mgr Edyta Gądor (administracja)
 • Kamila Wójtowicz (administracja)
 • Katarzyna Marek (student: elektroradiologia)
 • Wiktor Wąsicki (student: fizjoterapia)
 • Magdalena Pieprzyca (student: pielęgniarstwo)
 • Małgorzata Kuźniar (student: położnictwo)
 • Aleksandra Kamińska (student: ratownictwo medyczne)
 • Jakub Musik (student: zdrowie publiczne)