Przepisy prawne

ZEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE


WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE

UWAGA: Pliki edytowalne są zabezpieczone „hasłem” aby je otrzymać proszę napisać na e-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

Program kształcenia na studiach wyższych-profil ogólnoakademicki

Program kształcenia na studiach wyższych-profil ogólnoakademicki j. angielski

Program kształcenia na studiach wyższych-profil praktyczny

Program kształcenia na studiach wyższych-profil praktycznyj. angielski

Opis zakładanych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów

Opis zakładanych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarówj. angielski

Plan studiów-studia wyższe

Plan studiów-studia wyższej. angielski

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższychj. angielski

Matryca efektów kształcenia dla programu kształcenia na studiach wyższych

Matryca efektów kształcenia dla programu kształcenia na studiach wyższychj. angielski

Program kształcenia na studiach podyplomowych

Program kształcenia na studiach podyplomowychj. angielski

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowychj. angielski

Plan studiów-studia podyplomowe

Plan studiów-studia podyplomowej. angielski

Sylabus modułu kształcenia na studiach podyplomowych

Sylabus modułu kształcenia na studiach podyplomowychj. angielski

Program kształcenia na kursach dokształcających

Program kształcenia na kursach dokształcającychj. angielski

Opis zakładanych efektów kształcenia na kursach dokształcających

Opis zakładanych efektów kształcenia na kursach dokształcających j. angielski

Plan kursu dokształcającego

Plan kursu dokształcającegoj. angielski

Sylabus modułu kształcenia na kursach dokształcających

Sylabus modułu kształcenia na kursach dokształcającychj. angielski