Programy oferowane przez College of Medicine and Veterinary Medicine – University of Edinburgh

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że na mocy Memorandum of Understanding pomiędzy The University of Edinburgh College of Medicine and Veterinary Medicine  oraz Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum, dla studentów, doktorantów, absolwentów oraz młodych pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum udostępnia się możliwość aplikowania o  programy stypendialne na rok akademicki 2019/2020 oferowane przez Polish School of Medicine Memorial Fund and the Boloz-Kulesza Trust Fund.

Programy dedykowane dla polskich naukowców medycznych

  • z rozpoczętą karierą zawodową, zwykle w ciągu 10 lat od zdobycia wykształcenia medycznego,
  • pracujących w polskich Akademiach Medycznych / Uniwersytetach i instytutach badawczych,
  • z doskonałą znajomością języka angielskiego,
  • pogłębiających wiedzę z zakresu medycyny w Polsce.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi w formacie PDF wytycznymi, zawierającymi pełną charakterystykę oferowanych stypendiów oraz informacje dotyczące wymogów formalnych oraz niezbędnych do aplikacji dokumentów do poszczególnych programów.

41st Edinburgh Clinical Neurology Course 2019 30th Septemebr & 1st october 2019 – Aplikacje należy składać najpóźniej do dnia 11 lipca 2019 r.

The Boloz-KuleszaTrust Fund and the Polish School of Medicine Memorial Fund ufundują 4 stypendia na dwudniowy kurs. Każde stypendium pokrywa koszty: opłaty za kurs i catering za oba dni (250 funtów), zakwaterowania na 3 noce na zasadzie bed & breakfast w Pollock Halls of Residence oraz obiadokolację (45 funtów).

Stypendium nie obejmuje podróży z/i do Polski.

Dokumentacja dotycząca 41th Edinburgh Clinical Neurology Course 30th September & 1st October 2019:

https://www.ed.ac.uk/clinical-brain-sciences/postgraduate-training/edinburgh-clinical-neurology-course

Aplikacje do programu należy składać bezpośrednio na ręce prof. Marii Długołęckiej-Graham: e-mail: PSMscourse@ed.ac.uk


Jednocześnie przypominamy, że Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM nie jest współorganizatorem powyżej wyszczególnionych kursów i nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów aplikacyjnych do poszczególnych programów.

Koordynator administracyjny:

Sekcja ds Dydaktyki i Karier Akademickich CM

dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

tel.: 12 422 42 48