Sprawozdawczość

UWAGA: Pliki edytowalne są zabezpieczone „hasłem” aby je otrzymać proszę napisać na e-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

GUS S-10

GUS S-11


CUDZOZIEMCY – NAWA / MZ : Statystyka -wzór formularza 2018

Załącznik do pisma 117.423.2.2019 w sprawie przygotowania oferty dydaktycznej w zakresie studiów podyplomowych prowadzonych w roku akademickim 2019/2020


Załączniki do pism: 117.4079.1.2019; 117.4079.2.2019; 117.4079.3.2019 w sprawie ubezpieczeń społecznych


Wzory uchwał rad wydziału: w sprawie przyznawania stypendiów dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020 i kolejnym