Aktualności


Rektor UJ ustalił listę 10% najlepszych absolwentów w roku akademickim 2017/2018


Informujemy, że Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w przewidzianym w przepisach terminie, ustalił listy najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018.

Zmiany w przepisach dotyczących przewodów doktorskich oraz studiów doktoranckich


Istotne zmiany w funkcjonowaniu studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz w przewodach doktorskich

Zapraszamy studentów UJ CM na spotkanie z firmą MSD Polska


Ruszyła rejestracja na spotkanie z pracownikami Data Managment Center z Firmy MSD Polska na temat zarządzania danymi z badań klinicznych i pharmacovigilance

Budżet Partycypacyjny UJ CM – studenci wybrali projekty


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania na projekty w Budżecie Partycypacyjnym

Stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2018/2019


Przypominamy wszystkim osobom zainteresowanym uzyskaniem stypendium socjalnego o trwającym naborze winsoków.