Aktualności


Informacja na temat miejsc w domach studenckich UJ CM dla studentów pierwszego roku studiów


Uprzejmie przypominamy o możliwości ubiegania się o przyznanie miejsca w DS UJ CM przez studntów pierwszego roku studiów. Wnioski mogą być składane wraz z informacją o dochodzie oraz z pominięceim tej informacji.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018


Uprzejmie informujemy, że w roku bieżącym wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom składane są przy użyciu systemu USOSweb. Sprawdz szczegółowe informacje na temat procedury i warunków koniecznych do otrzymania stypendium.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018


Uprzejmie informujemy, że w roku bieżącym wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom składane są przy użyciu systemu USOSweb. Sprawdz szczegółowe informacje na temat procedury i warunków koniecznych do otrzymania stypendium.

Możliwość ubiegania się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2017/2018 przez studentów i doktorantów UJ CM


Uprzejmie informujemu że zmianie uległa procedura ubiegania sięo przyznanie miejsca w Domach Studenckich UJ CM. Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat ubiegania się o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 przez studentów oraz doktorantów UJ CM.

Wniosek o skreślenie z listy studentów UJ CM z powodu złożenia rezygnacji ze studiów


Uprzejmie informujemy, że w dziale” Dokumenty / Akty prawne / Tok studiów w sekcji dokumenty wewnętrzne został zamieszczony formularz wniosku w sprawie skreślenia z listy studentów UJ CN z powodu złożenia rezygnacji ze studiów.