Aktualności


Wysokość stypendiów dla doktorantów UJ CM na rok akademicki 2018/2019


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wysokości stypendiów dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok akademicki 2018/2019

Wysokość stypendiów dla studentów UJ CM na rok akademicki 2018/2019


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wysokości stypendiów dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok akademicki 2018/2019

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla studentów i absolwentów UJ CM w miesiącu listopadzie


Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów UJ CM na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w miesiącu listopadzie.

Elektroniczne doręczenie decyzji dotyczących przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów


Od roku akademickiego 2018/2019 studenci, którzy wnioskowali o elektroniczne doręczenie decyzji dotyczących przyznania świadczeń pomocy materialnej, odbierają decyzje za pośrednictwem systemu USOSweb.

Zwalnianie stypendiów programu Erasmus+ z opodatkowania


Uprzejmie informujemy, że 15 października 2018 r. Minister Finansów podpisał Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+”.