O Sekcji

Sekcja Ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM została powołana dnia 1 czerwca 2011 roku, w ramach struktury organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Collegium Medicum.

Do zadań Sekcji należy między innymi współpraca z jednostkami uczelnianymi oraz organizacjami Studentów i Doktorantów w zakresie przygotowywania projektów regulaminów i aktów prawnych dotyczących procesów kształcenia, w zakresie szeroko rozumianej pomocy materialnej, programów stypendialnych oraz realizacja unijnych programów dydaktycznych. Zakres działania Sekcji obejmuje również czynności administracyjne związane z: przyjmowaniem wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów na poszczególnych wydziałach CM oraz w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, z dostosowaniem programów kształcenia do standardów Unii Europejskiej.
Do zadań Sekcji należeć też będzie pomoc absolwentom w starcie na polu zawodowym, doradztwo w ukierunkowaniu ścieżki kariery oraz cykliczne monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu.

Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 maja 2011 roku, powołujące Sekcję ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM oraz szczegółowy zakres jej działania można znaleźć:

Kontakt

Sekcja do spraw
Dydaktyki i Karier
Akademickich CM
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
pok. 36

Biuro czynne jest pn-pt od 8:00 do 16:00

tel.: 12 37 04 307

tel: 12 422 42 48
       12 422 04 11 w. 307
 

E-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

Kierownik Sekcji:
mgr Dorota Alicja Kwapisz