Kontakt

Sekcja do spraw Dydaktyki i Karier Akademickich CM
ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków

Biuro czynne jest pn - pt w godzinach od 8:00 do 16:00

 
Kierownik Sekcji

mgr Dorota Kwapisz
e-mail: dorota.kwapisz@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 307
tel.: 12 422 04 11 w. 307
Pokój nr 36
 • Koordynacja pracy Sekcji;
 • Przygotowywanie sprawozdań zbiorczych z działalności CM w zakresie spraw dydaktycznych;
 • Koordynowanie we współpracy z Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich przydziału świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Wydziałów UJCM, w tym: nadzór nad przydzielaniem świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej UJCM oraz przyznawaniem miejsc w domach studenckich;
 • Udział w pracach Stałej Rektorskiej Komisji ds. rozwoju dydaktyki UJ (w pracach Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia UJ oraz Zespołu ds. studiów III stopnia;
 
 
 
Samodzielny referent

mgr Jowita Dunajska
e-mail: jowita.dunajska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 307 lub 12 421 19 94
tel.: 12 422 04 11 w. 307
Pokój nr 36
 • Redagowanie pism oraz dokumentów służbowych;
 • Współpraca z Radą Samorządu Studentów UJ CM i Towarzystwem Doktorantów UJ w procedurze przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz doktorantów UJ CM;
 • Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z pracami nad dostosowaniem programów kształcenia do standardów Unii Europejskiej, realizacja unijnych programów dydaktycznych;
 • Zbieranie danych, przygotowywanie materiałów do wniosków projektowych opracowywanych w ramach działania Sekcji;
 • Zbieranie wniosków przekazywanych z Wydziałów UJ CM o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, stypendiów dla cudzoziemców oraz informowanie jednostek UJ CM o podjętych przez ministra decyzjach;
 
 
 
Starszy referent

mgr Joanna Szajnar
e-mail: joanna.szajnar@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 307 lub 12 422 42 48
Pokój nr 36
 • Redagowanie pism oraz dokumentów służbowych;
 • Sporządzanie materiałów sprawozdawczych, informacyjnych,
  z działalności CM w zakresie spraw dydaktycznych;
 • Współpraca z wydziałowymi koordynatorami pomocy materialnej, wyjaśnianie niejasności w zakresie pomocy materialnej;
 • Współdziałanie w zakresie podziału Funduszu Pomocy Materialnej UJCM z Radą Samorządem Studentów, Towarzystwem Doktorantów UJ oraz Kwesturą UJCM;
 • Współdziałanie w zakresie podziału miejsc w domach studenckich UJ CM z Radą Samorządu Studentów UJCM, pracownikami Wydziałów, administracją domów studenckich UJ CM;
 • Udział w pracach Komisji Ekonomiczno – Socjalnej TDUJ;
 • Udział w pracach: Odwoławczej Komisji Stypendialnej UJ;
 
 
 
 
Samodzielny referent

mgr Monika Brzozowska
e-mail:monika.brzozowska@uj.edu.pl
tel.: 12 422 42 48
tel.: 12 422 04 11 w. 337
Pokój nr 36
Godziny pracy:
 • pn: nieobecna
 • wt: 12:00 - 16:00
 • śr: 8:00 - 12:00
 • czw: 12:00 - 16:00
 • pt: 8:00 - 16:00
 • Redagowanie pism oraz dokumentów służbowych;
 • Sporządzanie wzorów decyzji administracyjnych w drugiej instancji w sprawach studenckich i doktoranckich;
 • Obsługa studentów aplikujących na nieobowiązkowe praktyki studenckie w ramach porozumień uczelni z pracodawcami;
 
 
 
Współpraca
Doradca zawodowy

dr hab. n. med. Joanna Bonior
e-mail: doradztwo@cm-uj.krakow.pl
 
 • Indywidualne konsultacje ze studentami z zakresu : rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia;
 • Przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych dla pracodawców;
 • Planowania ścieżki rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Budowania profilu zawodowego w serwisach społecznościowych;
 • Zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania dotacji;
 • Udzielanie informacji na temat: dostępnych testów predyspozycji zawodowych; oferty instytucji rynku pracy oraz portali z ofertami pracy, możliwości rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz rozmów kwalifikacyjnych.
 
 
 
Samodzielny referent

mgr Marek Bauer
e-mail: marek.bauer@uj.edu.pl
tel.: 12 422 42 48
tel.: 12 422 04 11 w. 337
Pokój nr 36
Godziny pracy:
 • pn: 8:30 - 15:30
 • wt: 8:30 - 12:00
 • śr: 12:00 - 15:30
 • czw: 8:30 - 12:00
 • pt: nieobecny

 
 • Redagowanie pism oraz dokumentów służbowych;
 • Współpraca w realizacji projektu badawczego monitorowania losów absolwentów UJ CM;
 • Rejestracja studentów uczelni zagranicznych odbywających część kształcenia na Wydziałach UJ CM;
 • Administracja strony SDKA CM;
 • Organizowanie wydarzenia: Oblicza Kariery UJ CM;
 • Współpraca w przygotowywaniu sprawozdań zbiorczych dotyczących cudzoziemców kształcących się w UJ CM
 
 
 
Wspłpraca
Samodzielny referent

mgr Bartosz Wojciechowski
e-mail: bartosz.wojciechowski@uj.edu.pl

 
 • Wsparcie techniczne w zakresie modyfikacji oraz utrzymania elektronicznego modułu przyznawania pomocy materialnej i miejsc w domach studenckich (w zakresie UJ CM);
 • Weryfikacja spójności sprawozdań z zakresu dydaktycznego
  (studenci, doktoranci, studia podyplomowe, pomoc materialna);
 
 


 

 

 

 
 

Kontakt

Sekcja do spraw
Dydaktyki i Karier
Akademickich CM
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
pok. 36

Biuro czynne jest pn-pt od 8:00 do 16:00

tel.: 12 37 04 307

tel: 12 422 42 48
       12 422 04 11 w. 307
 

E-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

Kierownik Sekcji:
mgr Dorota Alicja Kwapisz