Przypomnienie dotyczące stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Ważne informacje dotyczące stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018

 

Szanowni Studenci

Uprzejmie przypominamy, że w roku bieżącym wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom składane są przy użyciu systemu USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl >>Dla studentów >> Wnioski).

Student składa wypełnioną i wydrukowaną z USOSweb kandydaturę wraz z wnioskiem o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w dziekanacie Wydziału. Do kandydatury i wniosku należy dołączyć załączniki potwierdzające osiągnięcia.

Terminie składania kandydatur upływa 15 września 2017r.

Student podpisuje zgłoszenie kandydatury oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie urzędu obsługującego ministra. Wniosek nie jest podpisywany przez studenta.

Procedura składania wniosków dostępna w komunikacie:

Szanowni Doktoranci

Uprzejmie przypominamy, że w roku bieżącym wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom składane są przy użyciu systemu USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl >> Dla studentów >> Wnioski)

Doktorant składa wypełnioną i wydrukowaną z USOSweb kandydaturę wraz z wnioskiem o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w dziekanacie Wydziału. Do kandydatury i wniosku należy dołączyć załączniki potwierdzające osiągnięcia.

Termin składania kandydatur upływa 15 września 2017 r.

Doktorant podpisuje zgłoszenie kandydatury oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie urzędu obsługującego ministra. Wniosek nie jest podpisywany przez doktoranta.

Procedura składania wniosków dostępna w komunikacie:

Kontakt

Sekcja do spraw
Dydaktyki i Karier
Akademickich CM
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
pok. 36

Biuro czynne jest pn-pt od 8:00 do 16:00

tel.: 12 37 04 307

tel: 12 422 42 48
       12 422 04 11 w. 307
 

E-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

Kierownik Sekcji:
mgr Dorota Alicja Kwapisz