Ubieganie się o miejsce w Domu Studenckim UJ CM przez studentów UJ oraz weterynarii UJ-UR

Możliwość ubiegania się o przyznanie miesjca w Domach Studenckich UJ CM przez studentów UJ oraz studentów kierunku weterynaria UJ-UR,

Studenci Uniwersutetu Jagiellońskiego (wydziały spoza Collegium Medicum) oraz studenci kierunku weterynaria UJ-UR mają możliwość uzyskania miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

W tym celu należy złożyć wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim załączony poniżej i dostarczyć go do:

Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

ul. św Anny 12 p.36,

31-007 Kraków

Studenci UJ powinni złożyć wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim UJ CM (Wzór wniosku poniżej.

Studenci kierunku weterynaria UJ-UR pownni złożyć wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim oraz kwestionariusz osobowy i kserokopię dowodu osobistego.

Wszystkie zainteresowane osoby, dodatkowe informacje mogą uzyskać pod adresem:
pomoc.materialna.cm@cm-uj.krakow.pl

O rozpatrzeniu wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą mailową na adres e-mail podany w USOS / lub w kwstionariuszu osobowym. Rozpatrzenie będzie miało miejsce po 15 lipca 2017r. Osoby którym przyznane zostało miejsce w domu studenckim są zobowiązane do dokonania wpłaty kaucji zgodnie z terminatrzem

 

Wniosek o przyznanie miejsce w DS UJ CM (link)

Kwestionariusz osobowy (link)

Kontakt

Sekcja do spraw
Dydaktyki i Karier
Akademickich CM
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
pok. 36

Biuro czynne jest pn-pt od 8:00 do 16:00

tel.: 12 37 04 307

tel: 12 422 42 48
       12 422 04 11 w. 307
 

E-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

Kierownik Sekcji:
mgr Dorota Alicja Kwapisz