Deregulacja szkolnictwa wyższego

Brak limitów miejsc na drugim kierunku studiów, kredyty studenckie szybciej i na lepszych warunkach, a także więcej środków na stypendia dla najlepszych – to tylko niektóre ze zmian obowiązujących w szkołach wyższych i na uczelniach od 1 października 2016 roku.

Ustawa deregulacyjna (ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw), przygotowana przez wicepremiera Jarosława Gowina jest najważniejszą zmianą dokonaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowym roku akademickim. Celem nowej ustawy jest odbiurokratyzowanie nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wprowadzenie rozwiązań deregulacyjnych w różnych obszarach funkcjonowania uczelni.

Nowa ustawa znosi część obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych związanych z koniecznością przedkładania oświadczeń i stosowania skomplikowanych procedur dotyczących działalności uczelni. Zawiera również zmiany o charakterze porządkującym, wynikające z doświadczeń w stosowaniu niektórych przepisów z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz zapewnia spójność w obrębie tych unormowań.

Pytania dotyczące rozwiązań prawnych związanych z ustawą o deregulacji można przesyłać na specjalny adres email Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: odbiurokratyzowanie@mnisw.gov.pl

W załączeniu:

 

Żródło dokumentu

Kontakt

Sekcja do spraw
Dydaktyki i Karier
Akademickich CM
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
pok. 36

Biuro czynne jest pn-pt od 8:00 do 16:00

tel.: 12 37 04 307

tel: 12 422 42 48
       12 422 04 11 w. 307
 

E-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

Kierownik Sekcji:
mgr Dorota Alicja Kwapisz