Procedura ubiegania się o miejsce w domu studenckim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum dla osób niebędących studentami UJ CM

Miejsca w domach studenckich UJ CM dla osób niebędących studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Uprzejmie informujemy osoby niebędące studentami CM UJ, że wnioski o przyznanie miejsca w Zespole Domów Studenckich CM w Prokocimiu należy składać w administracji Domu Studenckiego mieszczącej się przy ul. Badurskiego 17. Do kompletnego podania należy dołączyć ksero dokumentów potwierdzających tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz ksero ważnej legitymacji studenckiej (jeśli dotyczy) oraz wypełniony kwestionariusz.

 

Podania należy kierować do:

Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM –

Prof. dr hab. Beaty Tobiasz-Adamczyk.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.akademiki.cm.uj.edu.pl/

Do Zespołu Domów Studenckich dostaną się Państwo liniami autobusowymi nr: 133, 144, 163, 173, 183, 204, 224, 301, 304, 503 oraz tramwajowymi nr: 3, 9, 13, 23, 69. Należy wysiąść na przystanku: Prokocim Szpital. 

Dear Sir or Madam,

we kindly inform non-Collegium Medicum Students, that applications for a place in the MC Dormitories in Kraków Prokocim shall be submitted to the administration office of Dormitories at Badurskiego 17.

The application shall be accompanied by a copy of the identity document (identity card or passport) and a copy of a valid student card (if applicable) and completed questionnaire.

 

Applications should be addressed to:

Beata Tobiasz-Adamczyk, Professor, PhD

Representative of the Rector of the Jagiellonian University

for Education and International Co-operation at the MC

Further information can be found at: http://www.akademiki.cm.uj.edu.pl/ 

Getting to the Dormitories: by bus No. 133, 144, 163, 173, 183, 204, 224, 244, 301, 304, 503, 669 or by tram No. 3, 9, 13, 23, 69 to the Prokocim Szpital (Prokocim Hospital) stop.

---------------------------------------------------

Potrzebne dokumenty / Necessary papers 

Kwestionariusz w wersji polskiej (Polish version)

lub / or

Questionnaire (English version)

 

Kontakt

Sekcja do spraw
Dydaktyki i Karier
Akademickich CM
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
pok. 36

Biuro czynne jest pn-pt od 8:00 do 16:00

tel.: 12 37 04 307

tel: 12 422 42 48
       12 422 04 11 w. 307
 

E-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

Kierownik Sekcji:
mgr Dorota Alicja Kwapisz