Trening empatii

Trening empatii dla studentów 6-tego roku kierunku lekarskiego UJ CM

Do udziału w treningu zapraszamy osoby, które na 5-tym roku studiów, w ramach “Warsztatów klinicznych umiejętności psychologicznych”, wzięły udział w badaniach kwestionariuszowych pozwalających na ocenę “wrażliwości empatycznej”.

Celem zajęć jest:

  • rozwijanie zdolności radzenia sobie z emocjonalnym obciążeniem związanym z relacją z pacjentem;
  • rozwijanie wiedzy na temat regulacji emocjonalnej i empatii oraz ich roli w zawodzie lekarza;
  • zwiększenie rozumienia psychologicznych aspektów relacji lekarz-pacjent;

Metoda prowadzenia zajęć:

Zajęcia będą prowadzone w małej, 12-osobowej, grupie. Każdy z uczestników będzie miał możliwość zaprezentowania wybranej sytuacji ze swojego doświadczenia klinicznego. Każda z przedstawionych sytuacji będzie punktem wyjścia do wspólnej rozmowy. Zajęcia będą miały formułę zbliżoną do “superwizji koleżeńskiej” i będą polegały na budowaniu rozumienia omawianych sytuacji (pod kątem przeżyć i motywacji zaangażowanych osób).

Zapraszamy tych z Państwa, którzy są zainteresowani poszerzaniem swojego rozumienia
relacji lekarz-pacjent!

Termin i harmonogram zajęć:

Zajęcia będą odbywały się we wtorki w godz. 17:30-19:00 w sali S2 (113) w Centrum Dydaktyczno – Kongresowym WL (św. Łazarza 16). Pełen cykl treningowy obejmuje 12 spotkań (24 godzin dydaktycznych) począwszy od dnia 21 listopada br. Poprowadzi je mgr Karolina Sikora – psycholog, psychoterapeutka, asystent w Zakładzie Psychologii Lekarskiej UJ CM.

Udział w zajęciach i rejestracja:

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne a uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów przez cały cykl treningowy. Aby zgłosić się do programu szkoleniowego należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny. Po zakwalifikowaniu się do programu otrzymają Pastwo stosowną wiadomość e-mail. Uczestnictwo na zajęciach będzie odnotowywana na listach obecności.

Uwaga! – > Przy dużym zainteresowaniu zajęciami o zakwalifikowaniu się do projektu ZDECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !


FORMULARZ REJESTRACYJNY: