Wsparcie mentoringowe


Trening empatii dla studentów 6-tego roku kierunku lekarskiego WL UJ CM
Zajęcia z przedsiębiorczości dla studentów UJ CM