Wsparcie mentoringowe


Empatia i emocje w pracy lekarza i lekarza dentysty
Zajęcia z przedsiębiorczości dla studentów UJ CM