Pełnomocnicy w jednostkach UJ CM

WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia

Pełnomocnicy ds. ewaluacji jakości kształcenia

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM

Prodziekan ds. studenckich

Pełnomocnicy ds. ewaluacji jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM

Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia

Pełnomocnicy ds. ewaluacji jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji