Statystyki

Statystyki zbiorcze liczby studentów i doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w roku akademickim 2016/17  

Studenci – stan na: 30.11.2016 / Doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych – stan na: 31.12.2016

 

Łącznie#:

6 178

   

Studenci studiów stacjonarnych ogółem:

5 152

   w tym:

 

Studia stacjonarne I stopnia:

1 315

Studia stacjonarne II stopnia:

629

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

2899

Studia stacjonarne III stopnia:

309

   

Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:

1  026

   w tym:

 

Studia niestacjonarne I stopnia:

37

Studia niestacjonarne II stopnia:

341

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie:

648

#  -studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich), wraz z obcokrajowcami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH – tabela 1 -> ZOBACZ WYKRES

Wydział

Studia pierwszego stopnia*

Studia drugiego stopnia*

Studia jednolite magisterskie*

Studia trzeciego stopnia*

Razem*

Wydział Farmaceutyczny

0 (0)

88 (0)

690 (13)

68 (0)

846 (13)

Wydział Nauk o Zdrowiu

1158 (9)

457 (8)

0 (0)

55 (0)

1670 (17)

Wydział Lekarski

157 (6)

84 (0)

2209 (666)

186 (3)

2636 (675)

Razem:

1315 (15)

629 (8)

2899 (679)

309 (3)

5152 (705)

 

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH – tabela 2-> ZOBACZ WYKRES

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0(0) 48 (0) 236 (2) 284 (2)
Wydział Nauk o Zdrowiu 37 (0) 293 (2) 0 (0) 330 (2)
Wydział Lekarski 0 (0) 0 (0) 412 (0) 412 (0)
Razem: 37 (0) 341 (2) 648 (2) 1026 (4)

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH – tabela 3 -> ZOBACZ WYKRES

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Studia trzeciego stopnia* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0 (0) 136 (0) 926 (15) 68 (0) 1130 (15)
Wydział Nauk o Zdrowiu 1195 (9) 750 (10) 0 (0) 55 (0) 2000 (19)
Wydział Lekarski 157 (6) 84 (0) 2621 (666) 186 (3) 3048 (675)
Razem: 1352 (15) 970 (10) 3547 (681) 309 (3) 6178 (709)

 

ABSOLWENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH – tabela 4-> ZOBACZ WYKRES

Wydział Razem*
Wydział Farmaceutyczny 252 (68)
Wydział Nauk o Zdrowiu 637 (142)
Wydziału Lekarski 594 (82)
Razem: 1483 (292)
 

 

SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – tabela 5-> ZOBACZ WYKRES

Wydział Razem*
Wydział Farmaceutyczny 132 (0)
Wydział Nauk o Zdrowiu 34 (0)
Wydziału Lekarski 599 (2)
Razem: 765 (2)