Statystyki

Statystyki zbiorcze liczby studentów i doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w roku akademickim 2017/18  

Studenci – stan na: 30.11.2017 / Doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych – stan na: 31.12.2017

 

 

Łącznie#:

5 881

   

Studenci studiów stacjonarnych ogółem:

5 015

   w tym:

 

Studia stacjonarne I stopnia:

1 178

Studia stacjonarne II stopnia:

650

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

2886

Studia stacjonarne III stopnia:

301

   

Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:

866

   w tym:

 

Studia niestacjonarne I stopnia:

7

Studia niestacjonarne II stopnia:

257

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie:

602

#  -studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz studiów trzeciego stopnia), wraz z obcokrajowcami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH – tabela 1 ZOBACZ WYKRES

Wydział

Studia pierwszego stopnia*

Studia drugiego stopnia*

Studia jednolite magisterskie*

Studia trzeciego stopnia*

Razem*

Wydział Farmaceutyczny

0 (0)

96 (0)

670 (12)

61 (0)

827 (12)

Wydział Nauk o Zdrowiu

1054 (10)

470 (12)

79 (2)

53 (0)

1656 (24)

Wydział Lekarski

124 (5)

84 (0)

2137 (641)

187 (4)

2532 (650)

Razem:

1178 (15)

650 (12)

2886 (655)

301 (4)

5015 (686)

 

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH – tabela 2 ZOBACZ WYKRES

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0(0) 54 (0) 213 (2) 267 (2)
Wydział Nauk o Zdrowiu 7 (0) 203 (1) 0 (0) 210 (1)
Wydział Lekarski 0 (0) 0 (0) 389 (0) 389 (0)
Razem: 7 (0) 257 (1) 602 (3) 866 (3)

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH – tabela 3  ZOBACZ WYKRES

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite sdkamagisterskie* Studia trzeciego stopnia* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0 (0) 150 (0) 883 (14) 61 (0) 1094 (14)
Wydział Nauk o Zdrowiu 1061 (10) 673 (13) 79 (2) 53 (0) 1866 (25)
Wydział Lekarski 124 (5) 84 (0) 2526 (641) 187 (4) 2921 (650)
Razem: 1185 (15) 907 (13) 3488 (657) 301 (4) 5881 (689)

 

ABSOLWENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (BEZ DOKTORANTÓW)– tabela 4 ZOBACZ WYKRES

Wydział Razem*

Wydział Farmaceutyczny

218 (59)

Wydział Nauk o Zdrowiu

724 (125)
Wydziału Lekarski

738 (228)

Razem:

1680 (412)