Statystyki

Statystyki zbiorcze liczby studentów i doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w roku akademickim 2017/18  

Studenci – stan na: 30.11.2017 / Doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych – stan na: 31.12.2017 

Na podstawie sprawozdań GUS S-10 „Studenci i absolwenci ogółem – bez cudzoziemców”, „Studenci (planujący studiować w Polsce przynajmniej rok akademicki) i absolwenci – cudzoziemcy
ogółem” oraz GUS S-12 „Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych” 

 

 

Łącznie#:

5 881

   

Studenci studiów stacjonarnych ogółem:

5 015

   w tym:

 

Studia stacjonarne I stopnia:

1 178

Studia stacjonarne II stopnia:

650

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

2886

Studia stacjonarne III stopnia:

301

   

Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:

866

   w tym:

 

Studia niestacjonarne I stopnia:

7

Studia niestacjonarne II stopnia:

257

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie:

602

#  -studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz studiów trzeciego stopnia), wraz z obcokrajowcami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH – tabela 1 ZOBACZ WYKRES

Wydział

Studia pierwszego stopnia*

Studia drugiego stopnia*

Studia jednolite magisterskie*

Studia trzeciego stopnia*

Razem*

Wydział Farmaceutyczny

0 (0)

96 (0)

670 (12)

61 (0)

827 (12)

Wydział Nauk o Zdrowiu

1054 (10)

470 (12)

79 (2)

53 (0)

1656 (24)

Wydział Lekarski

124 (5)

84 (0)

2137 (641)

187 (4)

2532 (650)

Razem:

1178 (15)

650 (12)

2886 (655)

301 (4)

5015 (686)

 

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH – tabela 2 ZOBACZ WYKRES

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0(0) 54 (0) 213 (2) 267 (2)
Wydział Nauk o Zdrowiu 7 (0) 203 (1) 0 (0) 210 (1)
Wydział Lekarski 0 (0) 0 (0) 389 (0) 389 (0)
Razem: 7 (0) 257 (1) 602 (3) 866 (3)

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH – tabela 8  ZOBACZ WYKRES

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Studia trzeciego stopnia* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0 (0) 150 (0) 883 (14) 61 (0) 1094 (14)
Wydział Nauk o Zdrowiu 1061 (10) 673 (13) 79 (2) 53 (0) 1866 (25)
Wydział Lekarski 124 (5) 84 (0) 2526 (641) 187 (4) 2921 (650)
Razem: 1185 (15) 907 (13) 3488 (657) 301 (4) 5881 (689)

 

ABSOLWENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (BEZ DOKTORANTÓW)– tabela 4 ZOBACZ WYKRES

Wydział Razem*

Wydział Farmaceutyczny

218 (59)

Wydział Nauk o Zdrowiu

724 (125)
Wydział Lekarski

738 (228)

Razem:

1680 (412)
 

 

SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – tabela 5 ZOBACZ WYKRES

Wydział Razem*
Wydział Farmaceutyczny 136 (4)
Wydział Nauk o Zdrowiu 62 (1)
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ 520 (1)
Razem: 718 (6)
 

 

*  – w tym studenci obcokrajowcy (cudzoziemcy w nawiasach)

 

Studenci – stan na: 30.11.2017 / Doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych – stan na: 31.12.2017 

Na podstawie sprawozdań GUS S-10 „Studenci i absolwenci ogółem – bez cudzoziemców”, „Studenci i absolwenci – cudzoziemcy odbywający pełen cykl kształcenia ” oraz GUS S-12 „Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych” 

 

 

Łącznie#:

5 869

   

Studenci studiów stacjonarnych ogółem:

5 003

   w tym:

 

Studia stacjonarne I stopnia:

1 178

Studia stacjonarne II stopnia:

650

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

2874

Studia stacjonarne III stopnia:

301

   

Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:

866

   w tym:

 

Studia niestacjonarne I stopnia:

7

Studia niestacjonarne II stopnia:

257

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie:

602

#  -studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz studiów trzeciego stopnia), wraz z obcokrajowcami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH – tabela 6 ZOBACZ WYKRES

Wydział

Studia pierwszego stopnia*

Studia drugiego stopnia*

Studia jednolite magisterskie*

Studia trzeciego stopnia*

Razem*

Wydział Farmaceutyczny

0 (0)

96 (0)

670 (12)

61 (0)

827 (12)

Wydział Nauk o Zdrowiu

1054 (10)

470 (12)

79 (2)

53 (0)

1656 (24)

Wydział Lekarski

124 (5)

84 (0)

2125 (629)

187 (4)

2520 (638)

Razem:

1178 (15)

650 (12)

2874 (643)

301 (4)

5003 (674)

 

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH – tabela 7 ZOBACZ WYKRES

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0(0) 54 (0) 213 (2) 267 (2)
Wydział Nauk o Zdrowiu 7 (0) 203 (1) 0 (0) 210 (1)
Wydział Lekarski 0 (0) 0 (0) 389 (0) 389 (0)
Razem: 7 (0) 257 (1) 602 (3) 866 (3)

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH – tabela 8  ZOBACZ WYKRES

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Studia trzeciego stopnia* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0 (0) 150 (0) 883 (14) 61 (0) 1094 (14)
Wydział Nauk o Zdrowiu 1061 (10) 673 (13) 79 (2) 53 (0) 1866 (25)
Wydział Lekarski 124 (5) 84 (0) 2514 (629) 187 (4) 2909 (638)
Razem: 1185 (15) 907 (13) 3476 (645) 301 (4) 5869 (677)

 

 *  – w tym studenci obcokrajowcy (cudzoziemcy w nawiasach)

 ARCHIWUM STATYSTYK