Dyplomy

Dokumenty wewnętrzne

 • Zarządzenie nr 83 Rektora UJ z 18 lipca 2017 r.
  w sprawie: zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości pobieranych za nie opłat
 • Pismo okólne nr 8 Rektora UJ z 18 lipca 2017 roku
  w sprawie: wprowadzenia instrukcji wypełniania odpisów dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski
 • Zarządzenie nr 39 Rektora UJ z 6 czerwiec 2016 r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 66 Rektora UJ z 18 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz wzorów odpisów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych w tłumaczeniu na język angielski i łaciński
 • Zarządzenie nr 80 Rektora UJ z 6 lipca 2015 r.
  w sprawie: wymiarowania uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego oraz wymiarowania uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie
 • Zarządzenie nr 75 Rektora UJ z 3 lipca 2015 r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz wzorów odpisów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych w tłumaczeniu na język angielski i łaciński
 • Uchwała Senatu UJ 83/VI/2015 z 24 czerwca 2015 r.
  w sprawie: zmiany uchwały nr 127/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński
 • Zarządzenie nr 50 Rektora UJ z 20 maja 2015 r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 roku w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości pobieranych za nie opłat,
 • Uchwala Senatu UJ 33/III/2015 z 25 marca 2015 r.
  w sprawie:zmiany uchwały nr 126/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego na Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.) oraz zmiany uchwały nr 70/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, drugiego stopnia prowadzonych wspólnie oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie (z późn. zm.)
 • Pismo okólne nr 7 Rektora UJ z 7 lipca 2014 roku
  w sprawie: wprowadzenia instrukcji wypełniania odpisów dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.
 • Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 r.
  w sprawie: zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości pobieranych za nie opłat
 • Zarządzenie nr 53 Rektora UJ z 18 czerwca 2014 r.
  w sprawie: zmian w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia nr 66 Rektora UJ z 18 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz wzorów odpisów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych w tłumaczeniu na język angielski i łaciński
 • Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 r.
  w sprawie: zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości pobieranych za nie opłat
 • Zarządzenie nr 66 Rektora UJ z 18 czerwca 2013 r.
  w sprawie: szczegółowych zasad sporządzania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz wzorów odpisów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych w tłumaczeniu na język angielski i łaciński.
 • Dyplomy studiów wyższych
  wskazówki 2011/2012
 • Pismo okólne nr 8 Rektora UJ z dn. 21 lipca 2011 r.
  w sprawie: wprowadzenia instrukcji wypełniania odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na języki: niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski
 • Komunikat nr 6 Kanclerza UJ z 27 marca 2012 r.
  w sprawie druków na potrzeby procesu dydaktycznego