Pomoc materialna i ubezpieczenia

Pomoc materialna dla studentów

Koordynatorzy wydziałowi ds. pomocy materialnej w UJ CM

WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

mgr Karolina ODRZYWOŁEK
e-mail: karolina.odrzywolek@uj.edu.pl
telefon: 12 370-4311
Dziekanat Wydziału Lekarskiego: ul. św. Anny 12, pok. 6

mgr Agnieszka CZOPIK
e-mail: agnieszka.czopik@uj.edu.pl
telefon: 12 370-4319
Dziekanat Wydziału Lekarskiego: ul. św. Anny 12, pok. 6

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM

mgr Barbara JYŻ
e-mail: barbara.jyz@uj.edu.pl
telefon: 12 620-5416
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego: ul. Medyczna 9, pok. 7

mgr Dorota Steg
e-mail: dorota.sedelini@uj.edu.pl
telefon: 12 620-5416
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego: ul. Medyczna 9, pok. 7

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM

mgr inż. Ewa KRIEGER-ŚLIWAKOWSKA
e-mail: ewa.krieger-sliwakowska@uj.edu.pl
telefon: 12 634-3397 w.22
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu: ul. Michałowskiego 12, pok. 117

mgr Edyta SURÓWKA
e-mail: edyta.surowka@uj.edu.pll
telefon: 12 6343397 wew.37
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu: ul. Michałowskiego 12, pok. 117

Podstawowym źródłem informacji dla studentów w zakresie pomocy materialnej są wydziałowi koordynatorzy ds. pomoc materialnej  (wymienieni powyżej)
W przypadku pytań dotyczących pomocy materialnej / domów studenckich, które są kierowane do Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM - proszę pisać na adres e-mail: pomoc.materialna.cm@cm-uj.krakow.pl

Dokumenty zewnętrzne

Dokumenty wewnętrzne

Dokumentacja do oświadczenia o dochodach w rodzinie studenta 2015 r.

Pomoc materialna dla doktorantów

Koordynatorzy wydziałowi ds. pomocy materialnej w UJ CM

WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

mgr Bartłomiej JAŁOCHA
e-mail: bartlomiej.jalocha@uj.edu.pl
telefon: 12 370-4339
Dziekanat Wydziału Lekarskiego: ul. św. Anny 12, pok. 7a

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM

mgr Dorota Steg
e-mail: dorota.sedelini@uj.edu.pl

telefon: 12 620-5416
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego: ul. Medyczna 9, pok. 7

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM

mgr inż. Ewa KRIEGER-ŚLIWAKOWSKA
e-mail: ewa.krieger-sliwakowska@uj.edu.pl
telefon: 12 634-3397 w.22
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu: ul. Michałowskiego 12, pok. 117

mgr Edyta SURÓWKA
e-mail: edyta.surowka@uj.edu.pll
telefon: 12 6343397 wew.37
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu: ul. Michałowskiego 12, pok. 117

W przypadku pytań dotyczących pomocy materialnej / domów studenckich, które są kierowane do Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM - proszę pisać na adres e-mail: pomoc.materialna.cm@cm-uj.krakow.pl

Dokumenty zewnętrzne

Dokumenty wewnętrzne

 

Kontakt

Sekcja do spraw
Dydaktyki i Karier
Akademickich CM
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
pok. 36

Biuro czynne jest pn-pt od 8:00 do 16:00

tel.: 12 37 04 307

tel: 12 422 42 48
       12 422 04 11 w. 307
 

E-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

Kierownik Sekcji:
mgr Dorota Alicja Kwapisz