Aktualności


Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla studentów i absolwentów UJ CM w miesiącu kwietniu.


Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów UJ CM na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w miesiącu kwietniu.

Targi Pracy UJ 2018


Biuro Karier UJ serdecznie zaprasza studentów i absolwentów na Targi Pracy, które odbędą się 11 kwietnia 2018r. w godzinach 10.00-15.00 w Auditorium Maximum (ul. Krupnicza 33). W wydarzeniu wezmą udział pracodawcy, którzy będą prezentować oferty pracy, praktyk, staży i wolontariatu oraz informować o możliwościach rozwoju zawodowego w poszczególnych firmach i instytucjach.

Konkurs na najciekawsze zajęcia podczas wydarzenia Oblicza Kariery UJ CM 2018


Tegoroczna edycja wydarzenia Oblicza Kariery odbędzie się w dniach 21 – 26 maja. Przygotowując aktualny program wydarzeń zwracamy się do Was z pytaniem: jaki temat wykładu / warsztatu / spotkania chcielibyście zobaczyć w programie OK 2018 ?

Listy najlepszych absolwentów w roku akademickim 2016/2017


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak podpisał listy najlepszych absolwentów w roku akademickim 2016/2017. Kredytobiorcy, którzy znaleźli się w określonej grupie najlepszych absolwentów mogą ubiegać się o odpowiednie zaświadczenie u Kierowników właściwych Dziekanatów.

Wysokość stypendiów dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na semestr letni roku akademickiego 2017/2018


W dniu 14 lutego 2018 r. zostały rozdzielone środki na świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej UJ CM t.j. świadczenia o charakterze socjalnym na II semestr roku akademickiego 2017/2018.