Aktualności


Listy najlepszych absolwentów w roku akademickim 2016/2017


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak podpisał listy najlepszych absolwentów w roku akademickim 2016/2017.

Kredytobiorcy, którzy znaleźli się w określonej grupie najlepszych absolwentów mogą ubiegać się o odpowiednie zaświadczenie u Kierowników właściwych Dziekanatów.

Wysokość stypendiów dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na semestr letni roku akademickiego 2017/2018


W dniu 14 lutego 2018 r. zostały rozdzielone środki na świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej UJ CM t.j. świadczenia o charakterze socjalnym na II semestr roku akademickiego 2017/2018.

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla studentów i absolwentów UJ CM w miesiącu lutym.


Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów UJ CM na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w miesiącu lutym.

Przypominamy o programach oferowanych przez College of Medicine and Veterinary Medicine – University of Edinburgh


Uprzejmie przypominamy, że na mocy Memorandum of Understanding pomiędzy The University of Edinburgh College of Medicine and Veterinary Medicine oraz Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum, dla studentów, doktorantów, absolwentów oraz młodych pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum udostępnia możliwość aplikowania o programy stypendialne na rok akademicki 2018/2019.

Studenci 6-tego roku kierunku lekarskiego zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach z treningu empatii


Zapraszamy tych z Państwa, którzy są zainteresowani poszerzaniem swojego rozumienia
relacji lekarz-pacjent – TRWA REKRUTACJA NA ZAJĘCIA !

Wnioski o Stypendium Socjalne na semestr letni w roku akademickim 2017/2018


W związku ze zbliżającym się semestrem letnim informujemy, iż studenci zamierzający ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej na II semestr roku akademickiego 2017/2018 zobowiązani są do złożenia wniosku o wybrane świadczenie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją po wcześniejszym wypełnieniu wniosku wersji elektronicznej oraz uzupełnieniu informacji o dochodach na stronie www.usosweb.uj.edu.pl.

CelUJ w karierę – Targi Pracy – 7 grudnia 2017 w Auditorium Maximum UJ


CelUJ w Karierę – zapraszamy już 7 grudnia do Auditorium Maximum UJ   Serdecznie zapraszamy na Targi Pracy, które odbędą się 7 grudnia 2017 w Auditorium Maximum (ul. Krupnicza 33) w godzinach 10:00-15:00. W programie: •    Oferty pracy, staży, praktyk. •    Przedsiębiorczość i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. •    Kariera w strukturach UE. •    CV Point. […]

Wysokość stypendiów dla doktorantów UJ CM na rok akademicki 2017/2018


Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 listopada 2017 r., zgodnie z § 7 Zarządzenia nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 r. w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej, zostały rozdzielone środki finansowe na świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów UJ CM.

Wysokość stypendiów dla studentów UJ CM na rok akademicki 2017/2018


W dniu 6 listopada 2017 r. zostały rozdzielone środki na świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej UJ CM t.j. świadczenia o charakterze socjalnym na I semestr roku akademickiego 2017/2018, na stypendia specjalne dla studentów niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018.

Kontakt dla studentów i doktorantów do Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM


Od dnia 1 października br. funkcje Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM pełni Pani prof. dr hab. Krystyna Sztefko. Zapraszamy do kontaktu z Panią profesor poprzez skrzynkę mailową: