Aktualności


Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 – nabór wniosków


Rozpoczął się nabór kandydatur do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademiki 2018/2019. Kandydatury należy zarejestrować w systemie USOSweb, a następnie wydrukować jednostronnie i wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą uzyskane osiągnięcia złożyć na wydziale.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów składane za pomocą systemu USOSweb


Szanowni Doktoranci, Uprzejmie informujemy, że w roku bieżącym wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom składane są przy użyciu systemu USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl >> Dla studentów >> Wnioski) Możliwość składania wniosku w systemie USOSweb zostanie uruchomiona w drugiej połowie lipca br. Doktorant składa wypełnioną i wydrukowaną z USOSweb kandydaturę wraz z wnioskiem o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w dziekanacie Wydziału. Do kandydatury i wniosku należy dołączyć załączniki potwierdzające osiągnięcia.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów składane za pomocą systemu USOSweb


Szanowni studenci, Uprzejmie informujemy, że w roku bieżącym wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom składane są przy użyciu systemu USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl >>Dla studentów >> Wnioski). Możliwość składania wniosku w systemie USOSweb zostanie uruchomiona w drugiej połowie lipca br. Student składa wypełnioną i wydrukowaną z USOSweb kandydaturę wraz z wnioskiem o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w dziekanacie Wydziału. Do kandydatury i wniosku należy dołączyć załączniki potwierdzające osiągnięcia.

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019


Kto, na podstawie jakich przepisów i jaką pomoc może uzyskać:  1. Przepisy regulujące przyznawanie pomocy materialnej dla doktorantów finansowanej z budżetu państwa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. […]

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019


Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje:
studentom uczelni publicznych i niepublicznych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
studentom uczelni Kościoła Katolickiego oraz Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.