Aktualności

01.09.2017

Przypomnienie dotyczące stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Uprzejmie przypominamy, że w roku bieżącym wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom i doktorantom składane są przy użyciu systemu USOSweb. Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosków i obowiązujących terminach są dostępne w KOMUNIKACIE

11.08.2017

Informacja na temat zmiany terminu II tury przydzielania miejsc w Domu Studenckim UJ CM

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn losowych zaistniała konieczność zmiany terminu II tury przyznań miejsc w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2017/2018. Z powodu poważnej awarii infrastruktury technicznej termin przydzielania miejsc zostaje przesunięty z 16 sierpnia br. na 18 sierpnia br. 

Pozostałe terminy zostają bez zmian (w tym termin wpłaty kaucji 11 sierpnia br.). Za opóźnienia bardzo przepraszamy.

17.07.2017

Informacja na temat miejsc w domach studenckichu UJ CM dla studentów pierwszego roku studiów

Uprzejmie przypominamy o możliwości ubiegania się o przyznanie miejsca w DS UJ CM przez studntów pierwszego roku studiów. Wnioski mogą być składane wraz z informacją o dochodzie oraz z pominięceim tej informacji.

Zachęcamy do zapoania się z komunikatem dla nowo rekrutowanych osób oraz z komunijatem ogólnym w sprawie przyznawania miejsc w domach studenckich studentom UJ CM:

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I ROKU 

KOMUNIKAT OGÓLNY W SPRAWIE DOMÓW STUDENCKICH

10.07.2017

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów składane za pomocą systemu USOSweb

Uprzejmie informujemy, że w roku bieżącym wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom i doktorantom składane są przy użyciu systemu USOSweb. Szczegółowe informacje na temat procedury i warunków koniecznych do otrzymania stypendium są dostępne w komunikatach:

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW

KOMUNIKAT DLA DOKTORANTÓW

07.07.2017

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu Stypendiów Pomostowych

Ambitni i zdolni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 mogą ubiegać się o stypendia na pierwszy rok studiów. Szczegółowe informacje na temat warunków niezbędnych do otrzymania stypendium są dostępne w KOMUNIKACIE

06.07.2017

Informacja na temat naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim - ogłoszonym przez Starostę Oświęcimskiego

Konieczne do spełnienia wymogi formalne oraz wykaz niezbędnych dokumentów udostępniony został w treści załączników do Uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w  sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Szczegółowe informacje są dostępne w KOMUNIKACIE

14.06.2017

Możliwość ubiegania się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2017/2018 przez studentów i doktorantów UJ CM

Uprzejmie informujemu że zmianie uległa procedura ubiegania sięo przyznanie miejsca w Domach Studenckich UJ CM. Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat ubiegania się o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 przez studentów oraz doktorantów UJ CM 

Szczegółowe informacje znajdują się w KOMUNIKACIE

Zachęcamy także do zapozanania sie z nowym Regulaminem przydzielania miejsc w domach studenckich UJ CM oraz komunikatem w sprawie terminów obowiązujących porzy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim.

Regulamin UJ CM

Komunikat UJ CM

Informacje o domach studenckich można znaleźć pod adresem podanym poniżej

Informacjami na temat Domów Studenckich UJ CM w Prokocimiu

Informacjami na temat Domu Studenckiego UJ CM przy ul. Racławickiej 

Informacja na temat możliwościu ubieganie sieo miejsce w DS UJ CM przez studentów UJ oraz studentów weterynarii UJ-UR (link)

25.05.2017

Wniosek o skreślenie z listy studentów UJ CM
z powodu złożenia rezygnacji ze studiów

Uprzejmie informujemy, że w dziale akty prawne – tok studiów w sekcji dokumenty wewnętrzne został zamieszczony formularz wniosku w sprawie skreślenia z listy studentów UJ CN z powodu złożenia rezygnacji ze studiów. Dokument ten, ma na celu usprawnienie przebiegu w/w procedury. W przypadku zamiaru rezygnacji ze studiów, prosimy o złożenie go we właściwym dziekanacie.

Pobierz wniosek o skreślenie z listy studentów UJ CM z powodu złożenia rezygnacji ze studiów

05.05.2017

Oblicza Kariery UJ CM 2017 w dniach 17 - 20 maja br.

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM wraz z organizacjami studenckimi, zaprasza na kolejną edycję Oblicz Kariery (dawniej Dni Kariery) dla studentów i absolwentów Collegium Medicum. W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniach 17 – 20 maja 2017 roku, na trzech wydziałach UJ CM.

Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie: WWW.OBLICZKARIERY.CM.UJ.EDU.PL

27.03.2017

Konkurs na granty promotorskie związane z żywieniem człowieka, ogłoszone przez Fundację NUTRICIA

Uprzejmie informujemy, że Fundacja NUTRICIA, której celem jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie, zaprasza kandydatów chcących uzyskać stopień doktora i zajmujących się tematyką żywienia człowieka do nadsyłania wniosków na granty promotorskie (max. 3 lata). W roku 2017 Fundacja będzie szczególnie wspierać projekty badań dotyczących problemu otyłości – poszukiwaniu jej przyczyn oraz metod zapobiegania i leczenia. Szczegółowe informacje o terminie i formie składania aplikacji znajdziecie Państwo w OGŁOSZENIU na stronie Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM.

27.03.2017

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pt. "Najlepsi z najlepszych! 2.0.?"

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”, którego celem jest wsparcie minimum 100 wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju aktywności naukowej, poprzez umożliwienie udziału w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Szczegółowe informacje o terminie i formie składania aplikacji znajdziecie Państwo w OGŁOSZENIU na stronie Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM.

09.03.2017

Możliwość ubiegania się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM przez osoby niebędące studentami UJ CM

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Domach studenckich  UJ CM, uprzejmie informujemy iż istnieje możliwość przyznania miejsca w Domach  Studenckich UJ CM przy ul. Badurskiego 17 na rok akademicki 2016/2017.

Podania o przyznanie miejsca w domu studenckim należy kierować do Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM – Pani Prof. dr hab. Beaty Tobiasz-Adamczyk.

Szczegółowe informacje znajdują się w KOMUNIKACIE

Strona z informacjami na temat Domów Studenckich UJ CM

27.02.2017

Wysokość stypendiów socjalnych dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na semestr letni w roku akademickim 2016/2017

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym wysokości stypendiów socjalnych dla studentów UJ CM na semestr letni roku akademickiego 2016/2017. Szczegółowe informacje znajdują się w KOMUNIKACIE

24.01.2017

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu nauczycieli akademickich UJ w reakcji na artykuł zamieszczony na łamach Rzeczpospolitej odnośnie studentów niepełnosprawnych

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu nauczycieli akademickich UJ w reakcji na artykuł autorstwa Piotra Nowaka pt: „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe?”. Powyższy list znajduje się na stronie Działu Osób Niepełnosprawnych UJ pod TYM ADRESEM

08.11.2016

Raporty z powtórnych (follow up) badań losów zawodowych absolwentów Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu UJ CM

Zachęcamy do zapoznania się z raportami z powtórnych (follow up) badań losów zawodowych absolwentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Na stronie SDKA CM zostały opublikowane następujące raporty:

 • Losy absolwentów: Wydział Lekarski: kierunek lekarski i lekarsko dentystyczny – rocznik 11/12
 • Losy absolwentów: Wydział Lekarski: kierunek  Dietetyka - rocznik 12/13
 • Losy absolwentów: Wydział Lekarski: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców - rocznik 11/12
 • Losy absolwentów: Wydział Farmaceutyczny : kierunek Farmacja, Analityka Medyczna, Kosmetologia - rocznik 11/12
 • Losy absolwentów Wydział Nauk o Zdrowiu: kierunek Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie Publiczne - rocznik 11/12

Powyższe raporty znajdują się TUTAJ

20.10.2016

VI EDYCJA KONKURSU STYPENDIALNEGO NAUKOWEJ FUNDACJI POLPHARMY

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem nr 30 Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM oraz Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM w sprawie Konkursu Stypendialnego ogłoszonego przez Naukową Fundację Polpharmy. Treść komunikatu dostępna jest pod poniższym adresem. Komunikat

11.10.2016

Nowe przepisy związane z deregulacją szkolnictwa wyższego

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami obowiązującymi od 1 października br. w związku z deregulacją szkolnictwa wyższego. Szczegółowe informacje dostępne są w KOMUNIKACIE

16.08.2016

Raporty z badań losów zawodowych absolwentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM – rocznik 13/14 i 14/15

Zachęcamy do zapoznania się z raportami z badań losów zawodowych absolwentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM Na stronie SDKA CM zostały opublikowane następujące raporty:

 • Losy zawodowe absolwentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, rocznik 2013/2014
 • Losy zawodowe absolwentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, rocznik 2014/2015 
 • Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, 1 stopień - rocznik 2013/2014
 • Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, 2 stopień - rocznik 2013/2014
 • Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, 1 stopień - rocznik 2014/2015
 • Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, 2 stopień - rocznik 2014/2015

Powyższe raporty znajdują się TUTAJ

09.07.2016

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych

Zachęcamy do kożystania z ogólnopolskiego systemu monitorowania losów absolwentów, który dostarcza podstawowych informacji na temat sytuacji zawodowej byłych studentów polskich szkół wyższych (zarówno państwowych, jak i prywatnych). Szczegółowe informacje na temat systemu uruchomionego przez MNiSW znajdują się między innymi w naszym KOMUNIKACIE

27.06.2016

Zapraszamy do zapoznania się z nową procedurą wypełniania formularza zgody na badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Została wprowadzona nowa, uproszczona procedura składania formularza zgody na badanie losów zawodowych absolwentów UJ CM.  Szczegółowe informacje znajdują się w naszym KOMUNIKACIE

01.06.2016

Raporty z badań losów zawodowych absolwentów Wydziału Lekarskiego UJ CM – rocznik 13/14 i 14/15

Zachęcamy do zapoznania się z raportami z badań losów zawodowych absolwentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum. Na stronie SDKA CM zostały opublikowane następujące raporty:

 • Losy absolwentów - Kierunek Dietetyka I stopień - 2013-14
 • Losy absolwentów - Kierunek Dietetyka I stopień - 2014-15
 • Losy absolwentów - Kierunek Dietetyka II stopień - 2013-14
 • Losy absolwentów - Kierunek Dietetyka II stopień - 2014-15
 • Losy absolwentów - Kierunek Lekarski i Lekarsko - Dentystyczny 2013-14
 • Losy absolwentów – Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców WL - 2013-14
 • Losy absolwentów – Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców WL - 2014-15

Powyższe raporty znajdują się TUTAJ

26.10.2015

Doradca zawodowy dla studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Informujemy, że od listopada br. będzie istniała możliwość kontaktu on-line z doradcą zawodowym  w celu konsultacji i porad z zakresu doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości dla studentów, doktorantów i absolwentów UJ CM. Natomiast od grudnia doradca zawodowy będzie  dostępny na dyżurach na trzech Wydziałach Collegium Medicum. Dokładny zakres porad i kontakt do doradcy znajduje się w zakładce: KONTAKT

19.03.2015

Praktyki nieobowiązkowe dla studentów UJ CM

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą i dokumentami niezbędnymi do odbycia praktyk nieobowiązkowych dla studentów UJ CM. Uczelnia udostępniła taką możliwość w ramach zawieranych umów / porozumień z wybranymi firmami i instytucjami. Szczegółowe informacje znajdują się na pod stronie: PRAKTYKI NIEOBOWIĄZKOWE

18.02.2015

Nowe informacje na temat programów oferowanych przez College of Medicine and Veterinary Medicine - Universyty of Edinburgh

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi informacjami na temat programów srypendialnych oferowanych przez College of Medicine and Veterinary Medicine - Universyty of Edinburgh. Szczegółowe wytyczne znajdują się na naszej stronie.

Kontakt

Sekcja do spraw
Dydaktyki i Karier
Akademickich CM
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
pok. 36

Biuro czynne jest pn-pt od 8:00 do 16:00

tel.: 12 37 04 307

tel: 12 422 42 48
       12 422 04 11 w. 307
 

E-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

Kierownik Sekcji:
mgr Dorota Alicja Kwapisz