Aktualności

03.04.2017

Zapraszamy studentów i absolwentów na indywidualne, bezpłatne spotkania z doradcą zawodowym w kwietniu

W kwietniu będzie możliwość spotkania z doradcą zawodowym podczas indywidualnych bezpłatnych konsultacji, które odbędą się na trzech wydziałach UJ CM. Zachęcamy do zapisywania się na indywidualne bezpłatne spotkania w których mogą uczestniczyć studenci i absolwenci Collegium Medicum. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: DORADZTWO ZAWODOWE

28.03.2017

Sekcja Karier UJ zaprasza na cykl spotkań podczas Tygodnia Branżowego –
"nie tylko korporacja!”

Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się:

- jak wygląda praca na wybranych stanowiskach
- jakich kompetencji i kwalifikacji oczekuje się od pracowników
- jak wygląda proces rekrutacji
- jakie są możliwości rozwoju
- o praktykach, stażach, wolontariatach

Spotkania rozpoczynają się w poniedziałek 3 kwietnia. Szczegółowe informacje i zapisy prowadzone są przez Sekcję Karier UJ na TEJ STRONIE.

27.03.2017

Konkurs na granty promotorskie związane z żywieniem człowieka, ogłoszone przez Fundację NUTRICIA

Uprzejmie informujemy, że Fundacja NUTRICIA, której celem jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie, zaprasza kandydatów chcących uzyskać stopień doktora i zajmujących się tematyką żywienia człowieka do nadsyłania wniosków na granty promotorskie (max. 3 lata). W roku 2017 Fundacja będzie szczególnie wspierać projekty badań dotyczących problemu otyłości – poszukiwaniu jej przyczyn oraz metod zapobiegania i leczenia. Szczegółowe informacje o terminie i formie składania aplikacji znajdziecie Państwo w OGŁOSZENIU na stronie Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM.

27.03.2017

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pt. "Najlepsi z najlepszych! 2.0.?"

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”, którego celem jest wsparcie minimum 100 wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju aktywności naukowej, poprzez umożliwienie udziału w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Szczegółowe informacje o terminie i formie składania aplikacji znajdziecie Państwo w OGŁOSZENIU na stronie Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM.

09.03.2017

Możliwość ubiegania się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM przez osoby niebędące studentami UJ CM

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Domach studenckich  UJ CM, uprzejmie informujemy iż istnieje możliwość przyznania miejsca w Domach  Studenckich UJ CM przy ul. Badurskiego 17 na rok akademicki 2016/2017.

Podania o przyznanie miejsca w domu studenckim należy kierować do Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM – Pani Prof. dr hab. Beaty Tobiasz-Adamczyk.

Szczegółowe informacje znajdują się w KOMUNIKACIE

Strona z informacjami na temat Domów Studenckich UJ CM

27.02.2017

Wysokość stypendiów socjalnych dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na semestr letni w roku akademickim 2016/2017

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym wysokości stypendiów socjalnych dla studentów UJ CM na semestr letni roku akademickiego 2016/2017. Szczegółowe informacje znajdują się w KOMUNIKACIE

24.01.2017

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu nauczycieli akademickich UJ w reakcji na artykuł zamieszczony na łamach Rzeczpospolitej odnośnie studentów niepełnosprawnych

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu nauczycieli akademickich UJ w reakcji na artykuł autorstwa Piotra Nowaka pt: „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe?”. Powyższy list znajduje się na stronie Działu Osób Niepełnosprawnych UJ pod TYM ADRESEM

08.11.2016

Raporty z powtórnych (follow up) badań losów zawodowych absolwentów Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu UJ CM

Zachęcamy do zapoznania się z raportami z powtórnych (follow up) badań losów zawodowych absolwentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Na stronie SDKA CM zostały opublikowane następujące raporty:

 • Losy absolwentów: Wydział Lekarski: kierunek lekarski i lekarsko dentystyczny – rocznik 11/12
 • Losy absolwentów: Wydział Lekarski: kierunek  Dietetyka - rocznik 12/13
 • Losy absolwentów: Wydział Lekarski: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców - rocznik 11/12
 • Losy absolwentów: Wydział Farmaceutyczny : kierunek Farmacja, Analityka Medyczna, Kosmetologia - rocznik 11/12
 • Losy absolwentów Wydział Nauk o Zdrowiu: kierunek Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie Publiczne - rocznik 11/12

Powyższe raporty znajdują się TUTAJ

20.10.2016

VI EDYCJA KONKURSU STYPENDIALNEGO NAUKOWEJ FUNDACJI POLPHARMY

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem nr 30 Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM oraz Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM w sprawie Konkursu Stypendialnego ogłoszonego przez Naukową Fundację Polpharmy. Treść komunikatu dostępna jest pod poniższym adresem. Komunikat

20.10.2016

Ruszają zapisy na zajęcia w ramach drugiej edycji Projektu Mentoringowego

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą Projektu Mentoringowego, organizowanego przez Sekcję Karier UJ. To wyjątkowa okazja, aby poszerzyć swoje kompetencje, poznać nowych ludzi, wziąć udział w ciekawych konsultacjach, szkoleniach, warsztatach i jeszcze lepiej przygotować się do poszukiwania pracy. Szczegółowe informacje znajdują się w naszym KOMUNIKACIE lub bezpośrednio na stronie: www.biurokarier.uj.edu.pl/absolwent/alumni-uj 

11.10.2016

Nowe przepisy związane z deregulacją szkolnictwa wyższego

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami obowiązującymi od 1 października br. w związku z deregulacją szkolnictwa wyższego. Szczegółowe informacje dostępne są w KOMUNIKACIE

10.10.2016

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/2017

Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatów odnośnie aktualnych przepisów dotyczących pomocy materialnej dla studentów i doktorantów  w roku akademickim 2016/2017. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach:

Pomoc materialna dla studentów - 2016/2017

Pomoc materialna dla doktorantów - 2016/2017

07.10.2016

Wnioski o stypendium ministra dla cudzoziemców

Istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendiów na kolejny rok kształcenia. Przypominamy, że wnioski można składać jedynie za pośrednictwem uczelni, składając w Dziekanatach wypełnione formularze. Z uwagi na ograniczony czas, prosimy o możliwie szybkie składanie wniosków.

20.09.2016

Stypendia naukowe z funduszu im. Stanisława Estreichera na rok akademicki 2016/2017

Zapraszamy do zapoznania się z możliwością uzyskania stypendium dla studentów posiadających bardzo dobre wyniki w nauce a pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Szczegółowe informacje dostępne są w KOMUNIKACIE

23.08.2016

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2016/2017 - Aktualizacja

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie miejsca w Domach studenckich w UJ CM w turze "bez podawania informacji o dochodzie" do 26 sierpnia.

Od 1 września  wnioski o przyznanie DS UJ CM będą rozpatrywane na bieżąco.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków dostępne są w KOMUNIKACIE - Aktualizacja

Regulamin TUTAJ dostępny jest wraz z pozostałymi aktami prawnymi dotyczącymi pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w zakładce "Akty Parwne > Pomoc materialna i ubezpieczenia"

04.08.2016

Wnioski o Stypendium Ministra na roka akdemicki 2016/2017

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami w sprawie ubiegania się o przyznanie stypendium ministra dla wybitnych studentów oraz stypendium ministra dla wybitnych doktorantów (Aktualizacja):

 

ponad to zachęcamy do zapoznania się z treścią rozporządzeń:

Jednocześnie prosimy o przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów poświadczających zdobyte osiągnięcia oraz niewypełnianie zgłoszeń na wzorach ze strony internetowej MNiSW do czasu ogłoszenia przez Uczelnię terminu i trybu naboru wniosków.

16.08.2016

Raporty z badań losów zawodowych absolwentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM – rocznik 13/14 i 14/15

Zachęcamy do zapoznania się z raportami z badań losów zawodowych absolwentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM Na stronie SDKA CM zostały opublikowane następujące raporty:

 • Losy zawodowe absolwentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, rocznik 2013/2014
 • Losy zawodowe absolwentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, rocznik 2014/2015 
 • Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, 1 stopień - rocznik 2013/2014
 • Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, 2 stopień - rocznik 2013/2014
 • Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, 1 stopień - rocznik 2014/2015
 • Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, 2 stopień - rocznik 2014/2015

Powyższe raporty znajdują się TUTAJ

13.06.2016

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2016/2017

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 5 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie: Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w roku akademickim 2016/2017. TUTAJ

Informacje na temt składania wniosków dostępne są w KOMUNIKACIE

Regulamin dostępny jest wraz z pozostałymi aktami prawnymi dotyczącymi pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w zakładce "Akty Parwne > Pomoc materialna i ubezpieczenia"

09.07.2016

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych

Zachęcamy do kożystania z ogólnopolskiego systemu monitorowania losów absolwentów, który dostarcza podstawowych informacji na temat sytuacji zawodowej byłych studentów polskich szkół wyższych (zarówno państwowych, jak i prywatnych). Szczegółowe informacje na temat systemu uruchomionego przez MNiSW znajdują się między innymi w naszym KOMUNIKACIE

06.07.2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów, które będą obowiązywać w roku akademickim 2016/2017. Szczegółowe informacje znajdują się w komunikatach dotyczących STUDENTÓW i osobno DOKTORANTÓW.

27.06.2016

Zapraszamy do zapoznania się z nową procedurą wypełniania formularza zgody na badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Została wprowadzona nowa, uproszczona procedura składania formularza zgody na badanie losów zawodowych absolwentów UJ CM.  Szczegółowe informacje znajdują się w naszym KOMUNIKACIE

01.06.2016

Raporty z badań losów zawodowych absolwentów Wydziału Lekarskiego UJ CM – rocznik 13/14 i 14/15

Zachęcamy do zapoznania się z raportami z badań losów zawodowych absolwentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum. Na stronie SDKA CM zostały opublikowane następujące raporty:

 • Losy absolwentów - Kierunek Dietetyka I stopień - 2013-14
 • Losy absolwentów - Kierunek Dietetyka I stopień - 2014-15
 • Losy absolwentów - Kierunek Dietetyka II stopień - 2013-14
 • Losy absolwentów - Kierunek Dietetyka II stopień - 2014-15
 • Losy absolwentów - Kierunek Lekarski i Lekarsko - Dentystyczny 2013-14
 • Losy absolwentów – Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców WL - 2013-14
 • Losy absolwentów – Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców WL - 2014-15

Powyższe raporty znajdują się TUTAJ

26.10.2015

Doradca zawodowy dla studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Informujemy, że od listopada br. będzie istniała możliwość kontaktu on-line z doradcą zawodowym  w celu konsultacji i porad z zakresu doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości dla studentów, doktorantów i absolwentów UJ CM. Natomiast od grudnia doradca zawodowy będzie  dostępny na dyżurach na trzech Wydziałach Collegium Medicum. Dokładny zakres porad i kontakt do doradcy znajduje się w zakładce: KONTAKT

19.03.2015

Praktyki nieobowiązkowe dla studentów UJ CM

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą i dokumentami niezbędnymi do odbycia praktyk nieobowiązkowych dla studentów UJ CM. Uczelnia udostępniła taką możliwość w ramach zawieranych umów / porozumień z wybranymi firmami i instytucjami. Szczegółowe informacje znajdują się na pod stronie: PRAKTYKI NIEOBOWIĄZKOWE

18.02.2015

Nowe informacje na temat programów oferowanych przez College of Medicine and Veterinary Medicine - Universyty of Edinburgh

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi informacjami na temat programów srypendialnych oferowanych przez College of Medicine and Veterinary Medicine - Universyty of Edinburgh. Szczegółowe wytyczne znajdują się na naszej stronie.

Kontakt

Sekcja do spraw
Dydaktyki i Karier
Akademickich CM
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
pok. 36

Biuro czynne jest pn-pt od 8:00 do 16:00

tel.: 12 37 04 307

tel: 12 422 42 48
       12 422 04 11 w. 307
 

E-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

Kierownik Sekcji:
mgr Dorota Alicja Kwapisz